achtergrond
Stoppelenburg logo
Dossier
Een psychotherapeut bewaart je gegevens in een dossier. Dat zijn de verwijzing, de aantekeningen van de intake, eventuele brieven van jou en over jou, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie.

Een psychotherapeut moet het dossier en het gegevensbestand zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.

Je mag je dossier inzien en fotokopieën maken. Je hebt echter geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut.

Je mag wel iets aan je dossier toevoegen maar er niets uit halen. Zo mag je bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de manier waarop jouw situatie is weergegeven door de therapeut.

Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Je moet daar schriftelijk om verzoeken.

BG2
STOPPELENBURG THERAPIE EN TRAINING | Bentemaden 2 | 8431 RB | Oosterwolde FR |
STOPPELENBURG THERAPIE EN TRAINING
Bentemaden 2 | 8431 RB | Oosterwolde FR
T: 06-26 066 221 | E: eric.stoppelenburg@xs4all.nl