achtergrond
Stoppelenburg logo
Behandelrelatie
De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. Sinds april 1998 is het beroep van psychotherapeut wettelijk geregeld als basisberoep in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht.

In de beroepscode staat dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en iedere cliënt met respect te behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie.

De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen psychotherapeut en cliënt niet is toegestaan.

Evenmin mag de psychotherapeut cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met jou afsluiten waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.

Terug naar:
BG2
STOPPELENBURG THERAPIE EN TRAINING | Bentemaden 2 | 8431 RB | Oosterwolde FR |
STOPPELENBURG THERAPIE EN TRAINING
Bentemaden 2 | 8431 RB | Oosterwolde FR
T: 06-26 066 221 | E: eric.stoppelenburg@xs4all.nl